Μαργαρίτα Παιδικός Σταθμός, Πατήσια, Γαλάτσι, Νέα Φιλαδέλφεια, Αγ Ανάργυροι, Περισσός, Κυψέλη

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις

Το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει δυναμικά στην υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκεκριμένα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και προσαρμοσμένα κατάλληλα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ τριών σε θέματα μείζονος σημασίας, η καλλιέργεια θετικών στάσεων και αξιών ζωής, καθώς και η εμπλοκή τους σε δρώμενα με κοινωνικό- πολιτιστικό αντίκτυπο εκτός σχολικής τάξης, ενισχύουν την κριτική σκέψη και συμβάλλουν στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, αποτελεί ένα ιδιαίτερα καινοτόμο Πρόγραμμα του Erasmus+ KA3 (χάραξη πολιτικής) , που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας με σχολεία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από την ανταλλαγή πρακτικών και την υλοποίηση ομαδικών σχεδίων εργασίας.

Το Νηπιαγωγείο μας ανήκει στο Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”, το οποίο διαμορφώθηκε στην Ελλάδα από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον συντονισμό του έργου αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μέσα από την Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος

  • Εξοικείωση των παιδιών με το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αξίες της

  • Κατανόηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλλιέργεια της αποδοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα

  • Προσέγγιση γενικών δημοκρατικών αρχών

  • Διαμόρφωση δημοκρατικής κουλτούρας στο σχολείο

  • Βιωματική προσέγγιση και κατανόηση των εννοιών της αλληλεγγύης, της ισότητας & της δικαιοσύνης

  • Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας με μεγάλο ενθουσιασμό συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις του προγράμματος, προτείνοντας ιδέες και αναλαμβάνοντας ενεργά μέρος στη διαμόρφωση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να συζητήσουν και να ακούσουν τους άλλους ως ενεργοί ακροατές, κάνοντας διάλογο, ενισχύοντας τον προφορικό τους λόγο και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Επιπλέον, μέσα από τη δραματική τέχνη μπόρεσαν να πειραματιστούν με τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων, να διαπραγματευτούν πιθανές λύσεις και να συμμετάσχουν σε ψηφοφορίες για την λήψη αποφάσεων. Μέσα από την εμπειρική εξοικείωση των παιδιών με την ανάπτυξη δημοκρατικής συμπεριφοράς στην τάξη, επιδιώκεται η υιοθέτηση στάσεων και αξιών στην καθημερινή ζωή.

Το πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» - UNICEF αναπτύσσεται με κεντρικό άξονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση φαινομένων όπως του σχολικού εκφοβισμού, του ρατσισμού και των διακρίσεων. Μέσα από την επεξεργασία του περιεχομένου της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, επιδιώκεται η καλλιέργεια αξιών και η διαμόρφωση ενός κοινωνικού σχολείου, που προάγει την ομαδικότητα, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη.

Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα προβλήματα των συνομήλικών τους στον κόσμο, η προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και η ενίσχυση του έργου της UNICEF.

Μέσα από ευχάριστες και διαδραστικές δραστηριότητες, οι μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου μας είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα βασικά δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, την προστασία από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση). Επίσης, μπόρεσαν να γνωρίσουν τις συνθήκες ζωής παιδιών από αναπτυσσόμενες χώρες και να συμβάλλουν ενεργά στην παροχή βοήθειας σε παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση τους και την αλληλεγγύη τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» ανήκει στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας. Αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων, αφορά στα σχολεία της Αθήνας και υλοποιείται από την Τεχνόπολη.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προώθηση της έννοιας της πολιτειότητας (ιδιότητα του ενεργού πολίτη), η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η στροφή του ενδιαφέροντος των παιδιών στην πόλη, μέσα από κατάλληλα ερεθίσματα για να τη γνωρίσουν καλύτερα, να μάθουν να την αγαπούν και να την προστατεύουν.

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας είχαν τη δυνατότητα μέσα από ένα μεγάλο εύρος βιωματικών δραστηριοτήτων, να ανακαλύψουν την αισθητική αξία των υπαίθριων γλυπτών , να διερευνήσουν τη σύνδεση μνημείων και κτηρίων με την πόλη και την ιστορία της, να γνωρίσουν την γειτονιά του σχολείου, να μελετήσουν ένα γλυπτό στη γειτονία και στην πόλη, να επισκεφθούν μουσεία, να εκφράσουν δημιουργικά τις ιδέες τους για τον δημόσιο χώρο και τα γλυπτά, να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δουλείας τους σε κοινή εκδήλωση και έκθεση στην Τεχνόπολη και συνολικά, να προετοιμαστούν για να γίνουν οι υπεύθυνοι και ενεργοί αυριανοί πολίτες.

 

Το εκπαιδευτικό ψηφιακό πρόγραμμα «Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση» σχεδιάστηκε από την επιστημονική ομάδα του Βιωματικού Σχολείου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου. Το πρόγραμμα αφορά στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και αποτελεί μέσα μια πολυεπίπεδη διαδικασία.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και τελικά να ενεργοποιήσει τους μαθητές/τριες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση.

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας μπόρεσαν μέσα από πολλές ελκυστικές, βιωματικές και ψηφιακές δραστηριότητες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της ανακύκλωσης, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανακύκλωση αλουμινίου, να ευαισθητοποιηθούν και να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα δημιούργησαν όμορφες εργασίες ομαδικές και ατομικές, και διασκέδασαν παίζοντας.

Πληροφορίες για τους φορείς και τις δράσεις των προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε στις επίσημες ιστοσελίδες τους.

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο

Σας θέλουμε στην παρέα μας! Θα λάβετε τα νέα μας στο email σας!

Το όνομα σου:*
Επίθετο:*
Το email σου:*
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης
Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο!