Μαργαρίτα Παιδικός Σταθμός, Πατήσια, Γαλάτσι, Νέα Φιλαδέλφεια, Αγ Ανάργυροι, Περισσός, Κυψέλη

Όροι Χρήσης

 • Όταν ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα με αριθμό ΓΕΜΗ 119008503000, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει Προσωπικά του Δεδομένα, δηλαδή προσωπικά στοιχεία του που τον ταυτοποιούν, όπως για παράδειγμα είναι το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Ο Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα δεν ζητάει από τον επισκέπτη τέτοιου είδους πληροφορίες και η ιστοσελίδα μας είναι πληροφοριακού χαρακτήρα. Ο Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα έχει τη δυνατότητα συλλογής κάποιων στοιχείων μέσω Εκτελούντων την Επεξεργασία (Processors), τα οποία όμως δεν αφορούν στο άτομο αυτό καθεαυτό, αλλά αποτελούν στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης (π.χ. το όνομα του browser που χρησιμοποιείται, ή ο υπολογισμός του ατόμου που επισκέπτεται το site με την μορφή αύξοντα αριθμού, για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα μας).

 • Στην ιστοσελίδα του Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας που ο χρήστης επιλέγει ο ίδιος να συμπληρώσει, προκειμένου να επικοινωνήσει on line με το Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα για όποιο θέμα επιθυμεί. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας που παρέχονται στο χρήστη, όπου ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του, π.χ. μέσω e-mail, ή τηλεφωνικά. Η φόρμα συμπλήρωσης, εφόσον ο χρήστης επιλέξει να την χρησιμοποιήσει, μπορεί να περιέχει θέση για καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο. Ο Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία μόνο για εσωτερική χρήση και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου, καθώς και για την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του.

 • Για την εγγραφή στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters), ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το e-mail του στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας του Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πια να λαμβάνει newsletters, αρκεί να το δηλώσει εγγράφως (π.χ. με e-mail) στο Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα.

 • Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα μεταφέρει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Η χρήση cookies από τον Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα έχει σαν σκοπό τη διευκόλυνση του κάθε χρήστη και την καλύτερη εξοικείωσή του με τα συστήματα χρήσης του διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο ο Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρήστη και να διευκολύνει την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τους browsers τους έτσι ώστε να μην δέχονται cookies.

 • Με την υποβολή από τον χρήστη τυχόν Προσωπικών του Δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας), τα Προσωπικά Δεδομένα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που διατηρεί ο Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα.

 • Η Eπεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να συνίσταται σε διάφορες ενέργειες, όπως για παράδειγμα είναι η καταχώριση, οργάνωση και αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων, η διαβίβασή τους σε τυχόν Processors, καθώς επίσης η μεταβολή, ή και η διαγραφή τους.

 • Η Eπεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, καθώς και τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), όπως αυτός συμπληρώνεται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

 • Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στον χρήστη και το Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα, και η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και ταχεία παροχή πληροφοριών και απαντήσεων στο χρήστη, σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής πίστης.

 • Κατά συνέπεια, ο Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, όπως για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο του πελάτη και τα στοιχεία επικοινωνίας του (π.χ. διευθύνσεις, emails, τηλέφωνα).

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται από τον Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα για όσο καιρό διαρκεί η επικοινωνία με τον χρήστη, και όσο απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή τυχόν συμβατική υποχρέωση, αναλόγως και με τη φύση του θέματος.

 • Ο Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα δεσμεύεται να κρατά τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύει και να τα διαγράφει εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες ασφαλείας, να τα προστατεύει από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή δημοσιοποίηση, πλην όσων απαιτούνται για τη συμμόρφωση του Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα με τις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις του, και γενικά να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

 • Ο Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα σέβεται όλα τα προβλεπόμενα από τον GDPR δικαιώματα του χρήστη. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του, δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, δικαίωμα διαγραφής τους εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός Επεξεργασίας, δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητά τους (δηλαδή το δικαίωμα να τα ζητά και να τα λαμβάνει σε φορητές μονάδες, π.χ. usb, cd) και δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω Επεξεργασία, καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα του αναγνωρίζει ο Νόμος.

 • Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής του αναφορικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του. Η ανάκληση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση προς τον Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα.

 • Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

 • Επικοινωνία: Στο πλαίσιο της αποδοτικότερης προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται ο Πρότυπο Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακος Σταθμός Μαργαρίτα για τους ανωτέρω σκοπούς, έχει ορίσει πρόσωπο, προς το οποίο τα υποκείμενα μπορούν να απευθύνονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, ως ακολούθως: κ. Γεώργιος Γεωργίτσης

Tηλέφωνο: (+30) 2102525371, (+30) 2102584147

Hλεκτρονικό ταχυδρομείο: margarita.paidikosstathmos@gmail.com

Iστοσελίδα: http://www.margarita-paidikosstathmos.gr

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο

Σας θέλουμε στην παρέα μας! Θα λάβετε τα νέα μας στο email σας!

Το όνομα σου:*
Επίθετο:*
Το email σου:*
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης
Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο!