Μαργαρίτα Παιδικός Σταθμός, Πατήσια, Γαλάτσι, Νέα Φιλαδέλφεια, Αγ Ανάργυροι, Περισσός, Κυψέλη

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στη “Μαργαρίτα” σχεδιάζονται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα της Παιδαγωγικής, στοχεύοντας στην υποστήριξη της μαθησιακής και κοινωνικής εξέλιξης των παιδιών, καθώς και στην ολόπλευρη προσωπική τους ανάπτυξη. Εμπλουτισμένα με την πολύχρονη εμπειρία μας, εφαρμόζονται από το υψηλά καταρτισμέτη νο εκπαιδευτικό προσωπικό μας, σε συνδυασμό με την καθοδήγηση και τη συνεργασία της διεύθυνσης.

Η συνεχής αξιολόγηση και αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμισή του εκπαιδευτικού μας έργου, εξασφαλίζοντας την επιτυχή προσέγγιση των στόχων μας.

Σε κάθε τμήμα αναπτύσσεται κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας των παιδιών. Κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιούνται δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα με παιγνιώδη μορφή, σχεδιασμένες με σεβασμό στις ατομικές δυνατότητες των παιδιών, δίνοντας έμφαση στα ενδιαφέροντά τους.

Κεντρικός στόχος κάθε δράσης μας είναι να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μικρών μας μαθητών, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργώς συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα προσδοκούμε στην ενδυνάμωση της αντιληπτικής διαδικασίας του κάθε παιδιού, ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή του και ενθαρρύνοντας την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Βασικοί τομείς ανάπτυξης του εκπαιδευτικού μας προγράμματος :

 • Τομέας ψυχοκινητικής ανάπτυξης

 • Τομέας αισθητικής ανάπτυξης

 • Τομέας κοινωνικής, συναισθηματικής & ηθικής ανάπτυξης

 • Τομέας νοητικής & γνωστικής ανάπτυξης

 • Τομέας γλωσσικής ανάπτυξης

 • Τομέας Μαθηματικής σκέψης

 

Το ημερήσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα σε κάθε ηλικιακή ομάδα.

 • Μουσικοκινητική & Ψυχοκινητική Αγωγή

 • Μουσική Παιδεία

 • Θεατρικό Παιχνίδι & Θεατρική Αγωγή

 • Δράσεις Φιλαναγνωσίας- Λογοτεχνία

 • Εργαστήρια Εικαστικών- Αισθητική Αγωγή

 • Ρυθμική Γυμναστική - Χορός

 • Συναισθηματική Αγωγή

 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Πολιτιστική παράδοση & πολιτισμική κληρονομιά

 • Αγγλικά

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο τομέας αυτός ανάπτυξης σχετίζεται με τη δυνατότητα αντίληψης του παιδιού για τον κόσμο γύρω του, τον χωρο-χρονικό προσανατολισμό του, την έννοια του ρυθμού και την κινητικότητα του σε συνδυασμό με την γνώση του σώματος του, τον έλεγχο και συντονισμό των κινήσεών του.

Η σπουδαιότητα του έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει στο παιδί την απελευθέρωση, την εκτόνωση, την επιδεξιότητα και την αντίληψη του εαυτού του ως σημείο αναφοράς μέσα στον χώρο που το περιβάλλει.

Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες και στοχευμένες δραστηριότητες ψυχοκινητικής ανάπτυξης, επιχειρείται η καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και η τόνωση της αυτοεκτίμησης, με βασική επιδίωξη την εξασφάλιση ψυχικής σταθερότητας και ισορροπίας των παιδιών. Η διαδικασία αυτή ενδυνάμωσης του παιδιού συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή μαθησιακή εξέλιξη του.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Τέχνη αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, καθώς η ενασχόληση με τις διαφορετικές μορφές της, μας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για δημιουργική σκέψη, προσωπική έκφραση - επικοινωνία και συναισθηματική αφύπνιση.

Με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε στην ενεργοποίηση των φυσικών ικανοτήτων των παιδιών, στην ενεργοποίηση της φαντασίας τους, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους, ενθαρρύνοντας παράλληλα την έκφρασή και τον πειραματισμό με ποικίλα υλικά και τεχνικές. Παράλληλα, αναπτύσσουν το ενδιαφέρον για καλλιτεχνική δημιουργία και ενισχύουν την επιθυμία για συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Μέσα από το χορό, τη δραματική τέχνη, το κουκλοθέατρο, τα εικαστικά, τη μουσική, τα παιδιά αναπτύσσουν την αισθητική τους αντίληψη, εκφράζονται και ανακαλύπτουν βαθιές ψυχικές και πνευματικές σκέψεις και ανησυχίες, ενώ αλληλοεπιδρούν δημιουργικά με τους άλλους.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ-ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο τομέας αυτός ανάπτυξης αφορά στην καλλιέργεια όλων αυτών των παραγόντων που σχετίζονται με την αντίληψη του παιδιού για το περιβάλλον γύρω του ( φυσικό, ανθρωπογενές) και των κανόνων που διέπουν την κοινωνική συμπεριφορά, διαμορφώνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους άλλους.

Βασικές επιδιώξεις αποτελούν η κατανόηση του περιβάλλοντος από το παιδί, η οικοδόμηση σχέσεων, η συνύπαρξη με τους άλλους, η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η επίλυση συγκρούσεων, η αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, η ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνικοποίηση, η υιοθέτηση θετικών στάσεων και αξιών ζωής, καθώς και η ενίσχυση της ηθικής αντίληψης των παιδιών.

Μέσα από την κοινωνική αυτή διαδικασία τα παιδιά αποκτούν καλύτερη αυτοαντίληψη και αυτοεικόνα, μαθαίνουν να συνεργάζονται και αναπτύσσουν την ενσυναίσθησή τους, να εφαρμόζουν κανόνες, να ελέγχουν και να καθορίζουν τη συμπεριφορά τους, διακρίνοντας το σωστό και το λάθος, το αποδεκτό και μη αποδεκτό.

Για την αποτελεσματικότερη διαπαιδαγώγηση γύρω από την συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, καθοριστικής σημασίας είναι η συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ- ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο τομέας γνωστικής ανάπτυξης αφορά σε όλες τις γνωστικές και νοητικές διεργασίες που πραγματοποιούνται, στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, κατά τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης. Εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τα πρόσωπα, τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω τους, μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, συσχετισμού, ανάλυσης και σύνθεσης των χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων.

Μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, τα παιδιά αλληλοεπιδρούν, αποκτούν νέες εμπειρίες και επιτυγχάνουν την σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης. Η μεγάλη μας προσπάθεια σε αυτό τον τομέα είναι το παιδί να προσεγγίσει τη γνώση, όχι μέσα από την άγονη αναπαραγωγή και την μετάδοση πληροφοριών, αλλά να εξερευνά, να αναζητά, να ανακαλύπτει μόνο του μέσα στο χώρο που βρίσκεται, αξιοποιώντας τα ερεθίσματα γύρω του.

Γλωσσική ανάπτυξη

Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του σχολείου μας, δίνεται έμφαση στην γλωσσική ανάπτυξη και την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.

Αναλυτικότερα, μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων επιδιώκεται η βελτίωση του προφορικού λόγου των παιδιών, η κατανόηση της σχέσης μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και η σταδιακή αποκωδικοποίηση και κατάκτηση του γραπτού λόγου. Η καλλιέργεια της λεπτής κινητικότητας, αποτελεί σημαντική παράμετρο της διαδικασίας αυτής, καθώς αποτελεί τη βάση για να διευκολυνθεί η γραπτή απεικόνιση και αναπαραγωγή συμβόλων.

Ανάπτυξη της μαθηματική σκέψης

Μέσα από επιλεγμένες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που υλοποιούνται στα εκπαιδευτικά προγράμματα των τμημάτων μας, δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να ανιχνεύσουν και να εφαρμόσουν τα μαθηματικά στην καθημερινότητά τους, να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν βασικές μαθηματικές έννοιες, να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις, να επεξεργαστούν ποσότητες, σχέσεις, σχήματα, αριθμούς, να κατανοήσουν χωροχρονικές σχέσεις, να προβληματιστούν και να ανακαλύψουν πιθανές λύσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνονται τα παιδιά για τις αντιληπτικές κατακτήσεις τους και με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορούν να τις οργανώνουν και να τις αξιοποιούν, θέτοντας έτσι τα θεμέλια της μαθηματικής τους σκέψης.

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο

Σας θέλουμε στην παρέα μας! Θα λάβετε τα νέα μας στο email σας!

Το όνομα σου:*
Επίθετο:*
Το email σου:*
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης
Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο!